Osvedčenia o akreditácii

Sme certifikačný orgán registrovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou pod registračným číslom 771, s vydanou akreditáciou s označením Q-087 a E-148.

Zápis o značke

Ochranná známka MSQcert je zapísaná do registra ochranných známok Úradom priemyselného    vlastníctva Slovenskej republiky podľa §33 ods. 1, zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach pod číslami zápisov 256319 a 256320.