Pôsobíme ako certifikačný orgán
v oblasti certifikácie
systémov manažérstva:

Naša  spoločnosť je akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou ako národnou autoritou pre akreditácie systémov manažérstva. Ochranná známka MSQcert je riadne registrovaná Úradom priemyselného vlastníctva SR.

_

O nás

Spoľahlivosť, odbornosť a  flexibilitu považujeme za kritéria úspešnej a  dlhodobej spolupráce s obchodným partnerom. Naše služby zabezpečuje tím skúsených ľudí, ktorých profesionalita a  dôslednosť prinášajú spokojnosť klienta. Dbáme na starostlivý výber spolupracovníkov. Ich nezávislosť, nestrannosť a schopnosť objektívneho prístupu sú pre nás atribútmi profesionálne odvedenej práce pre klienta. Schopnosť serióznej komunikácie považujeme za neodmysliteľnú súčasť našej práce.

Individuálny prístup ku každému klientovi sa stali pre nás kľúčovým parametrom a uznanie meradlom našej úspešnosti. Komplexný prístup pri riešení požiadaviek sme povýšili na dlhodobý motivačný cieľ spoločnosti MSQcert.

Prečo certifikovať

vašu spoločnosť?

 • Zlepšenie postavenia na trhu v sektore podnikania – zvýšenie konkurencieschopnosti
 • Minimalizácia nákladov na nekvalitu
 • Plnenie podmienok certifikácie vo verejných obstarávaniach
 • Skvalitnenie činnosti vlastnej prevádzky prostredníctvom nastavenia procesov a činností
 • Nastavenie cieľov a monitorovanie ich plnenia
 • Analýza a zvládanie rizík pre firmu
 • Meranie a monitoring procesov a ich výkonnosti /analýza údajov/
 • Riadenie firmy prostredníctvom jednotnej štandardizovanej dokumentácie
 • Analýza funkčnosti procesov prostredníctvom interných auditov.

Smemodernáspoločnosť založená na korektnom prístupe ku klientovi.

Prečo spolupracovať

s MSQcert ?

 • Individuálny a korektný prístup k požiadavkám klienta
 • Garancia profesionálne odvedenej práce
 • Ústretová komunikácia s klientom
 • Certifikačné služby v rozsiahlych oblastiach podnikania
 • Identifikácia príležitostí na zlepšovanie ako pridaná hodnota
 • Odborné školenia v oblastiach požiadaviek noriem
 • Referencie spokojných klientov