V súčasnom období, kedy všetky organizácie pracujú v  online priestore a využívajú k tomu elektronické prostredie, mnohé tieto organizácie sú vystavené kyberútokom a s tým spojenému úniku dôležitých informácií.

S tým súvisí aj snaha organizácií chrániť tieto informácie tak, aby nedošlo k ich zneužitiu. K tomu slúži sledovanie a hodnotenie bezpečnostných rizík a hrozieb, klasifikácia a riadenie aktív, stanovenie bezpečnostných opatrení, riešenie bezpečnostných incidentov.

O certifikáciu systém manažérstva IB môžu požiadať všetky organizácie pôsobiace vo všetkých odvetviach hospodárstva, bez ohľadu na ich typ, veľkosť alebo oblasť, v ktorej pôsobia,  a to:

  • vo výrobnom sektore
  • v sektore služieb