– Rozšírenie (zúženie) rozsahu certifikácie

  • Je vykonané, ak klient požiada o rozšírenie udelenej certifikácie.
  • Je možné ho vykonať v rámci dozorného auditu alebo mimoriadneho auditu

– Mimoriadne audity (pozastavenie, zrušenie platnosti certifikácie)

  • Sú vykonávané v prípade, ak certifikačný orgán zistí alebo má informáciu o porušovaní požiadaviek na certifikáciu u klienta. Napr. porušovanie pravidiel používania certifikačných značiek, sťažnosti, iné.
  • Sú vykonávané mimo plánovaného certifikačného cyklu auditov.
  • Ich výsledkom môže byť odobratie, pozastavenie, zúženie platnosti certifikátu alebo jeho ponechanie v pôvodnom rozsahu.